Search


Subscribe


Social


facebookinstabloglovingpinterest
Thailand Diaries II: Temples
22nd of January 2014

Thailand Diaries II: Temples


Therevada Buddhism is the most common religion in Thailand, practised by over 90% of the population. Therefore, it’s hard to oversee the many different temples (wats) spread across the country, that for sure deserve a visit when in the “land of smiles”. Some have free entrance, but that’s not the case of the biggest and most touristy ones. We picked a couple in Bangkok, in Ayutthaya (80 km north of the capital) and in Chiang Mai.


El budisme terevada és la religió més comuna de Tailàndia, la practica més del 90% de la població. Per tant, és difícil que passin per alt els diferents temples (wats) que hi ha escampats pel país, que sens dubte mereixen una visita quan s’és al “país dels somriures”. Alguns tenen entrada lliure, però no és el cas dels més grans i turístics. En vam triar un parell a Bangkok, a Ayutthaya (80 km al nord de la capital) i a Chiang Mai.
 
 
WAT PHO, BANGKOK
Its official name is Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhlaram, but it’s probably easier to call it the Temple of the Reclining Buddha. Because yes, there’s an enormous golden statue of Buddha lying down inside. The temple is right next to Grand Palace and it’s considered the birthplace of traditional Thai massage.

El nom oficial és Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhlaram, però segurament és més fàcil dir-li el Temple del Buda Reclinat. Perquè, efectivament, hi ha una enorme estàtua daurada d’un Buda estirat a dintre. El temple és just al costat del Grand Palace i és considerat el lloc on va néixer el massatge tailandès tradicional.
WAT ARUN, BANGKOK
Known as the Temple of the Dawn, we went there at sunset ;) It’s situated on the west bank of the Chao Phraya River and it’s considered one of the most beautiful temples in Thailand. It’s huge and the steps are really steep, but once at the top you can enjoy a nice view over Bangkok. I found the night lighting specially charming, so it’s worth staying until it gets totally dark.

Conegut amb el nom del Temple de l’Albada, hi vam anar a l’hora de la posta de sol ;) Està situat a la llera oest del riu Chao Phraya i es considera un dels temples més bonics de Tailàndia. És grandiós i els graons són molt empinats, però un cop a dalt es pot gaudir de vistes magnífiques de Bangkok. La il·luminació nocturna em va agradar especialment, val la pena estar-s’hi fins que és ben fosc.

AYUTTHAYA HISTORICAL PARK

A UNESCO World Heritage Site filled with ancient temples and ruins. In Wat Lokayasutharam there’s the largest reclining Buddha image (32m long, 8m high).


Aquest parc històric va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i és ple d’antics temples i ruïnes. Al Wat Lokayasutharam hi ha el Buda reclinat més gran (32 m de llargada i 8 m d’alçària).

PHU KHAO THONG TEMPLE, AYUTTHAYA

The Monstery of the Golden Mount, built in 1394 by king Ramesuan.


El Monestir del Mont Daurat, construït el 1394 pel rei Ramesuan.

WAT PHRA SINGA, CHIANG MAI

The Monastery of the Lion Buddha, built in 1345.


El Monestir del Buda Lleó, construït el 1345.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

newsletter

ABOUT

The Perfumed Backpack is the ultimate piece of luggage for hopeless adventurers. With heart notes of wanderlust, it emanates the beautiful scent of life.

Recent Posts

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Follow me